خراطی CNC دو هد Tw-04112

کاربردها


/The number of heads in this machine increases the production circulation. Pay attention that both heads implement the same design. This machine is produced for turning all kinds of wood parts that have a cylindrical shape. The speed and accuracy of CNC turning has increased the demand for this machine. Production of wooden containers Production of wooden decorations chandelier Types of fences Chair and table base
تعداد هد بیشتر در این ماشین باعث بالا رفتن تیراژ تولید میگردد.دقت نمایید که هر دو هد طرح یکسانی را اجرا میکنند.
این دستگاه جهت تراشکاری انواع قطعات چوب که شکل استوانه ای دارند تولید میگردد.سرعت و دقت خراطی CNC باعث افزایش تقاضا برای این دستگاه گردیده است. تولید ظروف چوبی تولید تزیینات چوبی لوستر انواع نرده پایه صندلی و میز

 

مهمترین عملکردهای دستگاه خراطی CNC دو هد عبارتند از

تراش:کاربرد اصلی دستگاه در تراش انواع قطعات گرد می باشد.این عملیات با استفاده از تیغهای مخصوص انجام میگرد و سرعت بسیار زیادی دارد.نرده های چوبی ،استارترها،قلیان،حلقه های چوبی،کاسه های چوبی،گلدان و پایه صندلی از معمولترین قطعاتیست که با این دستگاه تولید میشوند.

منبت:با افزودن امکان منبتکاری به این دستگاه محصولات تولیدی آن تنوع بسیار زیادی پیدا میکنند.انواع نرده های طرح دار،ایجاد نقش و نگار بر روی قلیان و حتی تولید مجسمه های چوبی با آن ممکن خواهد شد.

 

Call Now Button